Dự án BĐSS được lập ra để giải quyết những “bất cập” đang tồn tại trong thị trường BĐS và bảo vệ quyền lợi của Người Mua BĐS tại Việt Nam.

 

IVO : “Initial Voucher Offering” là mô hình tuyệt với cho các nhà “Đầu Tư” và các “StartUp” với 04 giá trị mà chưa có mô hình nào trước đây hội đủ: (1) Giá trị “Bảo Chứng” (2) Giá trị “Chuyển đổi - Đầu tư” (3) Giá trị “Cổ Phần” (Được qui đổi cổ phần khi dự án StartUp BĐS Sạch lên IPO) (4) Hợp pháp bằng hình thức sở hữu Voucher mua hàng. “Voucher” của IVO là Voucher điện tử được quản lý bằng Code (QR Code) có thời hạn lâu dài và được tự do chuyển đổi trên “ Sàn trao đổi Voucher”

Dự án BDSS là dự án cung cấp dịch vụ pháp lí cho các bên khi giao dịch Bất Động Sản, điểm đặc biệt USP của dự án là người mua hoàn toàn được miễn phí phí dịch vụ khi đến với BDSS.

Nhằm gây quỹ để triển khai dự án Bất Động Sản Sạch.

Không mất vốn, bảo chứng giá trị gốc, chuyển đổi thành cổ phần của chính dự án BĐSS sau 3 năm và hoàn toàn hợp pháp.

Bạn mua VC của BĐS Sạch là đã tham gia vào dự án đó, và hãy giữ nó đến lúc dự án IPO thì bạn sẽ được chuyển đổi ra cổ phần.

Dự án BĐS Sạch là do công ty cổ phần Giải Pháp Liên Minh Luật Việt Nam (FLF) sáng lập. 

Tháng 1/2019, BĐSS sẽ chính thức triển khai.

Sau 3 năm sau khi dự án BĐSS chính thức hoạt động, nhà đầu tư còn giữ VC sẽ có cổ phần của BĐSS.

Bạn đủ 18 tuổi và đọc hiểu rõ những quy định của dự án BĐS Sạch.

Bất cứ khi nào (lưu ý VC khi in ra luôn bằng giá trị bảo chứng 10,000 VNĐ)

 

Có, theo đúng quy luật cung cầu của thị trường.

Nên cân nhắc giữa giá trị VC hiện tại và tương lai.

Số CMND/họ tên của bạn đã được đăng ký hoặc ảnh CMND của bạn khớp hoặc không nhận diện được.